#yesnamly

We vinden het leuk om onze producten te zien gebruiken door onze klanten, en soms hebben we verzoeken om jouw afbeeldingen/video's te delen op onze eigen kanalen. De afbeeldingen zullen voornamelijk worden gebruikt voor de respectievelijke productpagina's op onze website om andere klanten een echt inzicht in het product te geven. Ze kunnen ook worden gebruikt op onze andere platforms zoals Instagram, Facebook en nieuwsbrieven.

Door te reageren op ons verzoek met de hashtag #YesNamly, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Je verleent Namly Design (Trivo Sweden AB) een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie, wat betekent dat Namly Design vrij is om de inhoud die je goedkeurt met de hashtag #YesNamly te gebruiken. Je stemt ermee in dat jouw inhoud kan worden gebruikt in alle sociale kanalen van Namly Design, en voor marketingdoeleinden voor het merk Namly Design kan het materiaal worden verspreid op andere platforms om het merk Namly Design te versterken of een specifiek product dat aan het merk is gekoppeld, te laten zien. Dit betekent ook dat je Namly Design toestemming geeft om jouw afbeeldingen/video's te bewerken. Je geeft Namly Design het recht om het visuele materiaal te gebruiken zonder de eis om zelf genoemd te worden bij de publicatie.

Je verklaart en garandeert dat je eigenaar bent of de rechten controleert van het materiaal dat je hebt ingediend en dat je toestemming hebt van alle personen die op de afbeeldingen verschijnen. Daarnaast verklaar je dat je een particulier bent (geen bedrijf), dat je minstens 18 jaar oud bent of toestemming hebt van je ouders, en dat het gebruik van jouw afbeeldingen door Namly Design geen inbreuk zal maken op de rechten van derden of enige wetten.

Je ontheft hierbij Namly Design van alle verplichtingen om je te vergoeden voor het gebruik van jouw afbeeldingen/video's en voor de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de beschreven gebruiken. Je doet ook afstand van en stemt in met het vrijwaren van Namly Design en zijn vertegenwoordigers van alle claims en aansprakelijkheden, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van de afbeeldingen zoals hierboven beschreven. Als je op een later moment je toestemming wilt intrekken dat Namly Design jouw afbeeldingen/video's deelt, dien je contact met ons op te nemen via: collaboration@namly.se met als onderwerp "Toestemming Intrekken."

Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kun je contact met ons opnemen via: collaboration@namly.se.